Dla kogo te zasoby?

Data 10-06-2017
 W XXV rocznicę swojego powstania (2017 r), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej udostępnia komputerowe narzędzie internetowe o nazwie Moodle.

Okresowy dostęp mogą otrzymać Osoby spoza naszej organizacji. Trzeba wypełnić formularz/ankietę, w którym  Administrator pozyska dane, potrzebne do tzw. sieciowej identyfikacji Osoby i do rozpoznania Jej potrzeb oraz motywacji do korzystania z tego zasiedlanego obecnie serwisu.

Rozwijane przez prawie 20 lat oprogramowanie Moodle potrafi wiele, m.in. z użyciem interaktywnych i prezentacyjnych metod potrafi wspomagać nie tylko rozwój  intelektualny ale  także duchowy - jesteśmy o tym przekonani.
W naszym zamyśle, chodzi głównie o rozwój dzieci i młodzieży. Rozwój ten, niezależnie od używanych narzędzi, wymaga udziału Osób, najlepiej bliskich młodemu człowiekowi: Rodzica/Babci/Dziadka/Wychowawcy/Nauczyciela.
W odniesieniu do proponowanego tu narzędzia Moodle udział  dorosłych może być mniej lub bardziej aktywny. Administrator ma bowiem możliwość przypisać Użytkownikowi ROLĘ bardziej lub mniej angażującą Go informatycznie. Ta  ROLA jest identyfikowana przez przypisaną Użytkownikowi nazwę. Nazwa ta będzie widoczna, zwykle po kilku dniach od wypełnienia formularza rejestracyjnego albo/i w korespondencji, przesłanej drogą e-mail: skrzynka@srk-al.pl.

Pytamy potencjalnych Użytkowników, z jakich treści chcieliby korzystać?

1. NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (z podziałem historycznym, z podziałem Osobowym: papieże, duchowni, świeccy?)

2. Edukacja/wychowanie dzieci (w jakich grupach wiekowych?)

3. Edukacja/wychowanie młodzieży (czy jedna grupa wiekowa 12-18 lat?)

4. Gry i zabawy edukacyjne

5. Dziedziny ścisłe (geografia, przyroda, fizyka, matematyka)

6. Języki obce (które?)

7. Historia (czego, kogo, jakiego okresu?)

8. Autorytety i Święci Kościoła Katolickiego

9. Poradnictwo (jakie?)

10. Pielgrzymki i turystyka

11. Poradnictwo ubezpieczeniowe (wypadkowe, mieszkaniowe, pojazdów...)

12. Aktywność społeczno-polityczna (jakie organizacje, stowarzyszenia?)

13. Technika (jaka: multimedialna, komputerowa, telefonia cyfrowa?)

14. Śpiewanie, muzykowanie z udziałem dzieci (jakie: dziecięce, religijne, patriotyczne, biesiadne?)

15. Spory w sferze poglądów i ocen wydarzeń społeczno-politycznych (w Polsce, na świecie?)

16. Zautomatyzowana obsługa informacyjna uczestników terminowego wydarzenia (np. w lokalnej parafii)

17. Muzyka i piosenka (z podziałem na grupy, np. polska piosenka z dekady lat 70/80/90.., instrumentalna, gitarowa...)


Obecnie opracowujemy trzy grupy tematyczne (tzw. kursy):

1: DLA PRZEDSZKOLAKA I JEGO BLISKICH

Porady dla Rodziców, dla Dziadków, dla Cioć i Wujków w kwestiach wychowawczych i edukacyjnych. Adresy do stron i zasobów internetowych, wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

2: ŚPIEWAJMY I GRAJMY RAZEM

Piosenki i pieśni śpiewane przy (sekwencyjnie) wyświetlanym na ekranie  tekście + akordy + ewentualnie "podkład" muzyczny (*.mp3).

Należy: a) wyświetlać tytuły zgromadzonych w bazie tekstów z informacją czy dostępny jest akompaniament, tzw. podkład muzyczny b) umożliwiać zaznaczenie kilku plików - do kolejnych ich prezentacji  c) odtwarzać zaznaczone prezentacje w podanej kolejności i w poprawnie dobranym tempie wyświetlania poszczególnych zdań i wyrazów tekstu. Gdy zaznaczenie wyrazu w linii śpiewanego tekstu dochodzi do przedostatniego, to powinna się pojawić się następna linia tekstu (nad albo pod tą linią bieżącą).

3: PREZENTACJE TEMATYCZNE

Grupy tematyczne: 1. Cuda natury 2. Cuda techniki 3. Uśmiechnij się 4. Boże Narodzenie / Wielkanoc 5. O szczęściu i przyjaźni 6. Droga Krzyżowa (zrozumieć cierpienie) 7. Rzeczywistość jest matematyczna? 8. Poezja Filozofia Religia 9. Historia 10. Święci 11. Przysłowia 12. Turystyka 13. Kulinaria 14. Papieże 15. Astronomia


        Mile widziane są Osoby, które chciałyby współpracować z Administratorem w zasiedlaniu środowiska Moodle odpowiednimi treściami, służącymi odbiorcom z szerokiego przedziału wieku oraz o zróżnicowanych zainteresowaniach. Zapraszamy, przez zgłoszenie drogą e-mail: skrzynka@srk-al.pl.